Orto-Dent

Alineador Estètic Invisible (Clear Aligner)

L'estètica constitueix una de les principals preocupacions dels pacients joves i adults que requereixen tractament ortotònic. Per aquestl motiu en els últims anys s'han desenvolupat altres sistemes que tracten d'ocultar l'existència del tractament, com l'ortodòncia lingual i els brackets ceràmics entre altres.

El sistema de alineadors invisibles desenvolupat per Orto-Dent consisteix en una sèrie de alineadors on el laboratori és l'encarregat de confeccionar-los fent una projecció en els models de les dents que desitgem moure, per progressivament en una o diferents etapes aconseguir alinear les dents en la seva posició correcta.

Aquestes petites modificacions fetes en les dents del models de treball generen forces a través de les fèrules que progressivament aniran movent les dents fins aconseguir la seva posició en l'arcada. Cada alineador té la seva corresponent seqüència d'ús. Encara que en certs casos pot ser necessari la utilització d'un alineador addicional

Orto-Dent recomana tenir en compte les següents indicacions. És molt important abans de prendre la decisió d'aplicar aquest tipus de tractament, obtenir un diagnòstic encertat del tipus de pacient i la mal oclusió que presenta, ja que sabem que només podrem indicar aquest sistema per corregir lleugeres mal posicions i apinyaments lleus en el sector anterior en pacients de Classe I, per això hem de determinar amb exactitud la possibilitat de realitzar el tractament, avaluant l'espai disponible pel que fa al tipus de moviment que anem a realitzar i sempre ser molt acurats de no sobrepassar el limiti d'acció d'aquest sistema, tractant de mobilitzar dents molt rotades o intentar tancaments de diastemes molt amplis.
Alineador Estètic
Prem a l'imatge per ampliar
Alineador invisible Alineador invisible Alineador invisible Alineador invisible
Alineador invisible Alineador invisible Alineador invisible 
Fèrules de descàrrega
Fèrules de descàrrega
Gràcies a la complexa elaboració de les nostres fèrules de descàrrega, aconseguim evitar aquest dolor agut causat pel bruxisme, que afecta l'articulació o els músculs de la masticació que pot irradiar-ne cap a la cara i el coll.
saber-ne més de Fèrules de descàrrega
Aparatologia del roncar
Aparatologia del roncar
Roncar és un fenomen acústic que té lloc durant el somni. La Aparatolotgia del Roncar (TAP i IST) és una alternativa de primera elecció per roncadors simples i pacients amb síndrome d'Apnea lleu i lleu-moderat.
saber-ne més de Aparatologia roncar
Alineador invisible
Alineador invisible
El sistema d' alineadors invisibles desenvolupat per Orto-Dent consisteix en una sèrie de alineadors que progressivament en una o diferents etapes aconseguirem alinear les dents en la seva posició correcta.
saber-ne més de Alineador invisible
Ortodòncia
Ortodòncia
Orto-Dent realitza tot tipus de Ortodòncia, Ortodòncia Removible, Ortodòncia fixa, Ortodòncia Funcional.
saber més de Ortodòncia Removible
saber més de Ortodòncia Fixa
saber més de Ortodòncia Funcional